Cova del Bolomor

La Cova del Bolomor es troba enclavada en els farallons del barranc del Bolomor, extrem meridional de la vall La Valldigna en els contraforts del massís del Mondúver.

El jaciment, descobert per Vilanova i Piera en 1867, ha estat objecte d’excavacions arqueològiques des de l'any 1989 fins a l'actualitat, davall la direcció de Josep Fernández Peris i el patrocini del Servei d'Investigació Prehistòrica de la Diputació de València. Els treballs d’excavació constitueixen part d'un ampli projecte d'investigació impel·lit per una important cronoestratigrafía plistocena vinculada al primer poblament humà de les terres valencianes.

L'existència d'abundants registres culturals i faunístics, i l’àmplia seqüència amb 17 nivells que superen els 350.000 anys, confereixen al jaciment una extraordinària potencialitat que està contribuint al coneixement del Paleolític mitjà al Mediterrani i a Europa en general. Les àrees de combustió o llars detectades es troben entre les proves més antigues de la presència del foc a Europa i a la Península Ibérica, el que fa de la Cova del Bolomor l’únic jaciment conegut en el món que documenta una seriació de llars durant més de 200.000 anys. Els conjunts culturals i faunístics, amb més de 50.000 peces lítiques i prop de mig milió d'ossos, constitueixen una de les màximes col·leccions fòssils aportada per l’home durant el Plistocè mitjà a Espanya, elements tots ells imprescindibles per a conèixer el nostre passat més remot.

L'ajuntamen de Tavernes de la Valldigna ofereix visites guiades a lentorn de la cova i tallere,
Web: www.tavernes.es 
645 977 022
Back to top