El Puntal dels Llops

Fortalesa per a la defensa i la vigilància del territori edetà ocupada entre els segles V i II abans de la nostra era. Ubicada als contraforts meridionals de la Serra Calderona, va ser la residència d’un aristòcrata, membre de l’elit guerrera eqüestre d’Edeta, la seua família i la gent que depenia d’ella.
Destaca la seua impressionant muralla, la torre de guaita i un conjunt d’habitacions obertes a un carrer central que recorre longitudinalment l’assentament.
A més de les activitats militars, les excavacions van mostrar que al poblat es van dur a terme activitats domèstiques quotidianes com ara les relacionades amb la preparació d’aliments, amb pràctiques rituals, i activitats agràries, mineres i artesanals.
Des del jaciment es domina un paisatge extens que abasta tot el Camp del Túria, l’Horta de València i el litoral. Als vessants del Puntal, ocupats per un bosc mediterrani  molt ben conservat, trobem, fins i tot, restes de bancals i antics cultius d’oliveres, vinyes, garroferes i figueres.
Back to top