El Tossal de Sant Miquel

Gran ciutat habitada entre els segles V i II abans de la nostra era, identificada amb l’antiga Edeta a partir de les cites d’alguns autors clàssics com Claudi Ptolemeu. Va ser el lloc de residència d’una elit aristocràtica i guerrera que controlava un ampli territori en què es disseminaven aldees i caserius dedicats a l’explotació dels recursos agrícoles i ramaders, com ara el Castellet de Bernabé o La Seña, i una xarxa defensiva de fortins, com el Puntal dels Llops.
Ha sigut excavada i consolidada parcialment, i encara que la ciutat ocupava tots els vessants del Tossal, la zona visitable permet apreciar el seu traçat urbanístic, amb carrers disposats al llarg de terrasses escalonades i cases de dos pisos, sostre pla i accés des de dos nivells de carrer.
Edeta és coneguda sobretot per la seua col·lecció de vasos decorats en els quals apareixen representades les elits de la societat edetana realitzant activitats col·lectives idealitzades en ocasió de festivitats, celebracions i ritus de pas, i pels textos escrits que acompanyen aquestes decoracions, que constitueixen el major arxiu epigràfic ibèric conegut.
Back to top