La Seña

La Seña o Aceña és una xicoteta aldea edetana murallada ocupada entre els segles VI i II abans de la nostra era. La comunitat de llauradors que l’habitava es dedicava a l’explotació agrícola i ramadera de les terres del seu entorn. En una de les cases es va documentar una almàssera i dues grans pedres per al premsat de l’oliva. Altres activitats econòmiques van estar relacionades amb la transformació i la comercialització del metall. 
Està situada en una extensa plana, al costat de la rambla de la Seña o Castellarda, que té un flux d’aigua perenne i vegetació de ribera, i entre els relleus dels turons de Casinos i els de Losa del Obispo, amb una xicoteta llacuna al seu centre a l’època ibèrica. Hui, com fa 2.500 anys, els camps que envolten l’assentament estan ocupats per cultius de fruiters tradicionals mediterranis, vinya, oliveres i ametlers.
Back to top