La ciutat d’Edeta i el seu territori

Sala VI
El Tossal de Sant Miquel (Llíria), excavat entre els anys 1933 i 1953, és conegut sobretot per la seua col·lecció de gots decorats del anomenat estil narratiu de Llíria-Oliva i pels textos escrits que acompanyen estes decoracions, constituint el major arxiu epigràfic ibèric conegut.  El jaciment ha sigut identificat amb l’antiga Edeta a partir de les citacions d’alguns autors clàssics com Claudio Ptolemeu. La seua rellevància residix no sols en l’extraordinària qualitat i excepcionalitat dels seus conjunts materials, entre els que destaquen els gots con decoracions figurades úniques, sinó també en la relació que va establir amb otros assentaments de l’entorn. Així, des de finals del segle V aC. Edeta va exercir el control polític i econòmic d’un ampli territori en què es disseminaven aldees i caserius dedicats a l’explotació dels recursos agrícoles i ramaders, com la Monravana (Llíria), el Castellet de Bernabé o el Senyal (el Villar). Este espai quedava delimitat per una xarxa defensiva de fortins situats en la Serra Calderona, com el Puntal dels Llops (Olocau), que mantenien relacions visuals entre ells i la ciutat.

Vitrines

Back to top