Els grans poblats ibèrics: la Bastida de les Alcusses

Sala III
Els ibers estaven organitzats en ciutats governades per grups aristocràtics que controlaven políticament i econòmicament el seu territori així com els intercanvis a llarga distància. Un dels millors exemples d’este tipus de ciutats és la Bastida dels Alcusses. És un poblat murallat del segle IV aC, fundat i abandonat en el curs de tres o quatre generacions. Entre els rics aixovars descoberts en esta ciutat contestana destaquen els conjunts de ferramentes i útils de treball, armament i adorns personales així com la vaixella ibèrica i d'importació. Els objectes més coneguts són els exvotos de bronze que representen un genet armat y un bou amb jou i aladre.

Vitrines

Back to top